Alzheimer Ferrolterra

981 370 692

Identificarse

Login

Usuario
Password *
Lembrarme

Séguenos en...  

Terapias innovadoras

Investigamos e innovamos para ofrecer sempre novas terapias que melloren a calidade de vida dos nosos maiores...

Familias

Estamos para axudar ás familias. Axudarémosche cos trámites legais, prestámosche apoio psicolóxico...

Tratamento non farmacolóxico

Cada día, desenvolvemos terapias que permiten, xunto ao tratamento farmacolóxico, estimular aos nosos maiores e retardar o avance da enfermidade…

Formación

Como centro formador, programamos ao longo do ano accións e cursos, charlas e conferencias...

Máis cerca de ti

Estamos para ti nos nosos centros de día terapéuticos de Ferrol, pero tamén nos concellos da comarca...

Publicacións

Enfermidade de alzheimer  Enfermedad de alzheimer publicacion
Guia coidadores fagal  guia coidadores fagal castellano publicacion
Guia de musicoterapia  guia de musicoterapia publicaciones
Guia de reeducación psicomotriz  guia de reeducacion psicomotriz

Guia para persoas que coidan enfermos de alzheimer

 guia para personas que cuidan enfermos de alzheimer publicaciones
Recomendacións para a atención de persoas con dependencia  recomendaciones para la atencion de personas con dependencia publicaciones

Formación

A formación é un dos puntos fundamentais do traballo de AFAL Ferrolterra. Formación que leva a cabo desde moi diferentes ópticas. Formación para familias -que podedes consultar no apartado de servizos-, ou formación en colaboración coas diferentes administracións públicas -da que damos conta en servizos descentralizados-. Máis aló desta labor, en AFAL Ferrolterra organizamos na nosa sede unha serie de accións formativas ao longo do ano dirixidas fundamentalmente a profesionais do sector.

 

Uns cursos cos que, como asociación, queremos profundizar no coñecemento do alzhéimer e a atención aos afectados -enfermos e familias-. Entre estas iniciativas, destaca o Curso de Coidador Sociosanitario, declarado de interese sanitario polo Servizo Galego de Saúde e acreditado pola Sociedade Galega de Xeriatría e Xerontoloxía. Pero non é o único, e aquí dámosche conta de todos eles.

 

Consulta todas as accións formativas para profesionais e coidadores:

 

 • Curso de Coidador Sociosanitario (De Interese Sanitario): a través do mesmo, os participantes poden adquirir coñecementos sobre a realidade do envellecemento, dentro da sociedade actual, e a xustificación racional diso; desenvolver habilidades no coñecemento da realidade que nos incumbe, como factor primordial do bo facer do coidador; como, onde e para que, falamos de persoas dependentes; fomentar o coidado das persoas dependentes no núcleo familiar; manter as capacidades funcionais e cognitivas das persoas dependentes, minimizando na medida do posible a perda xerada pola dependencia nos seus distintos aspectos.

 

 • Envellecemento activo: esta acción formativa dá a coñecer o proceso de envellecemento así como os riscos físicos, sociais, cognitivos e psicolóxicos asociados para poder promover no maior unha vida saudable e activa en todos os ámbitos.

 

 • Formación en alzhéimer e outras demencias: describe a etiología, diagnóstico, tipos e tratamento das Demencias. Profúndase na enfermidade de alzhéimer como tipo de Demencia máis frecuente abordando o seu impacto e desenvolvemento característico.

 

 • Formación sobre o proceso de avaliación da persoa afectada por alzhéimer e outras demencias: dá a coñecer as distintas ferramentas de avaliación estandarizadas e non estandarizadas que permitan coñecer o estado cognitivo, funcional, psicolóxico, social e ocupacional da persoa con alzhéimer. Preténdese conseguir unha valoración global do usuario que permita individualizar a intervención.

 

 • Formación sobre o tratamento farmacolóxico na enfermidade de alzhéimer: permite coñecer os diferentes tratamentos médicos para o manexo dos síntomas da enfermidade de alzhéimer, así como o impacto na persoa afectada.

 

 • Formación sobre o tratamento non farmacolóxico na enfermidade de alzhéimer: describe as distintas terapias para o tratamento das áreas afectadas na persoa con alzhéimer ou outras demencias (cognitivas, funcionais, psicolóxicas e ocupacionais), co obxectivo de retardar o progreso da enfermidade e manter unha adecuada calidade de vida.

 

 • Animación social no alzhéimer: mostra os efectos da enfermidade no ámbito social e familiar. Achega ferramentas de carácter lúdico para manter a integración social da persoa enferma na súa contorna.

 

 • Formación sobre técnicas de matenimiento das actividades da vida diaria no alzhéimer e outras demencias. Describe como repercute a enfermidade no desempeño das actividades da vida diaria segundo a fase da enfermidade. Dá a coñecer as distintas técnicas e estratexias posibles para promover a máxima autonomía persoal.

 

 • Formación sobre recursos sociais para persoas dependentes:  sinala as implicacións a nivel comunitario que supón a enfermidade de alzhéimer e outras demencias. Aborda as necesidades e recursos asistenciais dispoñibles a nivel social como apoio á persoa dependente e os seus coidadores.

 

 • Alzhéimer e familia: dá a coñecer o impacto psicolóxico da enfermidade sobre a familia; describe ao coidador principal, as súas características e os posibles riscos do desempeño dese rol. Describe a sobrecarga do coidador e achega estratexias, recursos e técnicas de afrontamento e manexo de emocións para reducir a devandita sobrecarga.

 

 • Formación en técnicas de adaptación da contorna e produtos de apoio: detalla as técnicas de adaptación da contorna para adecuar o medio ás necesidades da persoa con alzhéimer promovendo a seguridade e a máxima autonomía persoal. Describe os distintos produtos de apoio existentes para apoiar no desempeño das actividades da vida diaria facilitando o coidado aos coidadores.

Entidades colaboradoras

¡Faite Socio!

Axúdanos a levar a cabo os nosos proxectos

A túa axuda é importante, se queres colaborar connosco máis activamente, por favor, descarga o formulario correspondente e fáinolo chegar á nosa sede.

Contacta con nós

E-mail

Teléfono

Enderezo

afalferrolterra@afalferrolterra.com

981 370 692

R/Río Castro 43-45 Baixo - 15404 - Ferrol (A Coruña)

Homologado pola Consellería de Traballo para a impartición de accións formativas

Entidade declarada de Utilidade Pública polo Ministerio do Interior